Fazy badań klinicznych

Poniższy diagram wyjaśnia więcej o różnych fazach prób i badań klinicznych.

  • Faza 0
  • Faza 1
  • Faza 2
  • Faza 3
  • Faza 4