Często Zadawane Pytania

Odpowiadamy na Wasze pytania…

Nie mogę się nachwalić wszystkich pracowników.

Opinia Pacjenta

  • Czy mogę zmienić zdanie?
  • Czy badania kliniczne są bezpieczne?
  • Czy każdy może wziąć udział w badaniu klinicznym?
  • Co oznaczają poszczególne fazy?
  • Jakie są korzyści z udziału w badaniu klinicznym?
  • Co to jest świadoma zgoda?
  • Czy otrzymam zapłatę za udział w badaniu klinicznym?
  • Co to jest placebo?
  • Czy mój udział w tym procesie będzie poufny?
  • Co dzieje się po zakończeniu badania klinicznego?